Poradnictwo Rodzinne

 

Bóg stworzył małżeǹstwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, oraz jako związek nierozerwalny.

Jezus Chrystus wyniósł małżeǹstwo do rangi Sakramentu. Oznacza to, że wypełnianie zadaǹ małżeǹskich i rodzinnych, takich jak: miłość, życzliwość, wzajemna pomoc, współżycie małżeǹskie, rodzenie i wychowanie dzieci, wykonywanie codziennych, zwyczajnych zajęć domowych ma moc uświęcającą małżonków.

Małżeǹstwo i rodzina stanowią zatem jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, a Kościół uznaje służbę rodzinie za jedną z najistotniejszych i naglących potrzeb naszych czasów.

Dlatego też staraniem Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanisława Budynia zorganizowano trzyletnie Studium Poradnictwa Rodzinnego,  które ukoǹczyło 40 osób z 19 ośrodków misyjnych w Niemczech. Z naszej Parafii Studium to ukoǹczyli paǹstwo Teresa i Zdzisław Ormian, otrzymają oni dyplomy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyǹskiego w Warszawie.

Poradnictwo Rodzinne w naszej Parafii będzie się zajmować prowadzeniem kursów przygotowujących do małżeǹstwa, jak również pomocą i dobrą radą w rozwiązywaniu problemów małżeǹskich, rodzicielskich i rodzinnych w myśl nauki kościoła katolickiego i zasad chrześcijaǹskich.

Z pomocy mogą korzystać bezpłatnie wszyscy potrzebujący,  którzy znalezli się w trudnej sytuacji życiowej.

Ze względu na fakt, że obecnie komunikowanie wirtualne staje się coraz powszechniejsze , nie tylko u ludzi młodych, chcemy również zaproponować możliwość pierwszego kontaktu drogą e-mailową.

Nasz adres: poradnia@ormian.com

Nasz telefon (kontakt przez polską parafię): 0641/9311883

Do poradni można zwracać się po polsku lub niemiecku.

Gwarantujemy pełną dyskrecję.

Teresa i Zdzisław Ormian